Cihaz seri numaraları:

 
Aynı anda birden fazla sorgulama yapmak için :
Herhangi bir numaradan sonra alt satıra geçip diğer numara girilirse arama butonuna tıklayınca bu numaralar birbirinden ayrı sorgulanır. Alt satıra geçmeden toplu arama yapılmak istenirse bunun için; alt satıra geçmeksizin şunlar ayıraç olarak kullanılabilir: Virgül, nokta, ünlem, soru işareti, noktalı virgül, iki nokta üst üste, boşluk.

Kayıt numaraları: